Få støtte

Du kan få støtte til fastholdelse/genetablering af skole/uddannelses forløb, lektier, arbejde, at søge praktikpladser, fritidsjob mv. Vi kan støtte dig, når du flytter i egen bolig med økonomi, rengøring, kostvejledning, generel struktur i hverdagen. Vi støtter dig med det, du har brug for!