Familiebehandling

Familierådslagning er en forebyggende indsats i udsatte familier. Familiens eget netværk har en afgørende rolle for familien og familien kan samlet set have flere ressourcer end først antaget. Ved familierådslagning er det i barnets/ den unges/ familiens primære netværk hjælpen søges. Ved familierådslagning afdækkes netværkets samlede ressourcer og der tages stilling til, hvordan hjælpen kan tilrettelægges realistisk og relevant. Med denne metode inddrages flest mulige aktører og barnet/ den unge har selv en central rolle i beslutningsprocessen.