Rådgivningsforløb

Gennem rådgivning eller støtte af mere praktisk karakter, er det vores erfaring at en tidlig indsats i udsatte familier med særlige behov skaber bedre grobund for positiv udvikling. Vi kommer gennem dialog omkring erfaringer, reaktioner, bekymringer og alternative handlemuligheder.

 

Der søges at give forældrene en ny vinkel på og erkendelse af de vanskeligheder, der opleves omkring barnet, familien og disses netværk