Samværsforløb?

Samværet foregår som udgangspunkt i SK Reflekts lokaler. Samværskonsulenten sørger for, at barnet i samværet oplever genkendelighed og kontinuitet. Det er vigtigt at skabe rammer og rutiner i samværet. Samværet vil indeholde aktiviteter, som barnet og forældre kan være fælles om. Samværskonsulenten er deltagende og støttende i det omfang, det giver mening for det enkelte samvær.

Det er muligt at gå tur i byen, på legeplads, skoven, nærområdet, hvis der er givet tilladelse til dette fra sagsbehandler.