Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/skreflekt.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/skreflekt.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601
Ydelser | SK Reflekt

Ydelser

Professionelle kontaktpersoner

Professionel Kontaktperson SSL § 52 stk. 3 nr. 6

Primært ønsker vi at støtte de unge til at udvikle egne livsfærdigheder, hvormed deres hverdag opleves mere positiv og konstruktiv. Uhensigtsmæssige mønstre og adfærd ændres af egen vilje og deres sociale kompetencer styrkes. SK Reflekt matcher den unge i forhold til køn og interesseområder, dette for at styrke den ønskede udvikling.

SK Reflekt tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og muligheder for udvikling, og støtter den unge i at etablere et bæredygtigt netværk i forbindelse med skole, uddannelses og fritidsliv.
Via en aktivitetsbaseret og anerkendende tilgang møder socialkonsulenten og den unge hinanden. Der er motiverende samtaler, hvor den unges oplevelser bliver gennemgået i fælles refleksion, der tales typisk om forventninger, erfaringer, ønsker, drømme og tanker omkring fremtiden.

Efterværn / Støtte i egen bolig

Efterværn / Støtte til selvstændig bolig LSS § 76

Ved udslusning fra anbringelsesforløb og efter endt anbringelse er et tilbud om efterværn ofte afgørende for om den tidligere udvikling fastholdes. Formålet med efterværn er at lette overgangen fra at være anbragt til at bo selvstændigt. Støtten skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse, heri uddannelse, anden beskæftigelse, støtte i egen bolig mv.

Professionelle certificeret mentorer

Professionelle certificerede mentorer i forhold til uddannelse og arbejdsmarked LAB § 78

Mentor støtter med etablering af praktikforløb og arbejdsprøvning og vi har et tæt samarbejde med lokale erhvervsdrivende. Mentor har tæt opfølgning med arbejdsgiver og den unge, for at kunne komme problematikker i forkøbet og forebygge nederlag.

Støttet /overvåget samvær

Overvåget/støttet samvær LSS § 52 stk. 3 nr. 7

Socialkonsulenten er ved overvåget samvær tilstede under hele samværet. Ved støttet samvær er socialkonsulenten tilstede, men kan hvis det vurderes hensigtsmæssigt trække sig i kortere tid. Konsulenten er ligeledes støttende med forskellige pædagogiske vinkler og forslag til både metode og aktivitet.
SK Reflekt er beliggende i Slagelse centrum. Lokalerne er passende indrettet til at imødekomme behovet for samvær under afslappende forhold på neutralt sted.

Forældrerådgivning

Forældrerådgivning SSL § 52 stk. 3 nr. 2 og 3

Der søges at give forældrene en bedre vinkel og erkendelse af de vanskeligheder, der opleves omkring barnet, familien og disses netværk. Vi kommer herigennem i dialog omkring erfaringer, reaktioner, bekymringer og alternative handlemuligheder.

Familierådslagning

Familierådslagning LSS § 52 stk. 3 nr. 3

Ved familierådslagning afdækkes netværkets samlede ressourcer og der tages stilling til, hvordan hjælpen kan tilrettelægges realistisk og relevant. Med denne metode inddrages flest mulige aktører og barnet/ den unge har selv en central rolle i beslutningsprocessen.

Ungdomssanktions koordinator

Uddannede koordinatorer i forbindelse ungdomssanktioner LSS § 54a

Socialkonsulenten følger den unge i alle faser af Ungdomssanktionen, rådgiver og sikrer en sammenhæng og at den unge, familien og andre relevante instanser inddrages i handleplanen for sanktionen. Koordinatoren fungerer som kontaktperson og som personlig rådgiver.

§ 85

§ 85

SK Reflekt tilbyder støtte og vejledning til unge voksne (18 år og ældre) jf. servicelovens §85. kontakt os for ønsket timeantal/pakkeløsninger og indhold

Inklusionsforløb/pædagogisk supervision til institutioner, skoler og plejefamilier
Vi ser et stigende behov for råd og vejledning i forhold til håndteringen af de udfordringer, der kan være forbundet med den inkluderende institution, såvel som det at være anbragt i plejefamilie. Vi tilbyder inklusionsforløb og pædagogisk supervision til institutioner, skoler og plejefamilier.

Støtteperson §54

Støtteperson til forældre med anbragte børn/ unge LSS § 54 stk. 2

SK Reflekt tilbyder konsulentbistand til forældre med anbragte børn. Socialkonsulenten støtter forældrene gennem samtale om de følelser og dilemmaer, der forbundet med at have et barn anbragt uden for hjemmet. Dertil støtter de i samarbejdet med kommune og anbringelsessted.