Målgruppe

Indsatsen er rettet til behandlingskrævende børn, unge, voksne og familier med psykosociale udfordringer.
SK Reflekt har mange års erfaring med arbejdet indenfor såvel handicap og socialpsykiatri som lettere kriminalitet og misbrug.
SK Reflekt henvender sig hovedsageligt til kommuner, men også institutioner og andre der har brug for hjælp til at løse opgaver i forhold til udsatte børn, unge og familier. Indsatsens omfang og varighed aftales i forhold til den enkelte opgaves særegenhed.