Samarbejdspartnere

SK Reflekt henvender sig hovedsageligt til kommuner, men også institutioner og andre, der har brug for hjælp til at løse opgaver i forhold til udsatte børn, unge og familier.
I samråd med den enkelte samarbejdspartner tilpasser vi indsatsen for at matche den enkelte unge eller families behov bedst muligt. Med udgangspunkt i deres ressourcer tilbyder vi en behandlende indsats og støtter til at finde og anvende ressourcer og talenter konstruktivt.

Vi tilstræber, at interventionen bliver mindst mulig men tilstrækkelig. Tæt samarbejde og god kommunikation med forvaltningerne er for os en vigtig del af processen i arbejdet med udsatte familier og unge, hvorfor der udarbejdes evalueringer på et højt fagligt niveau, som beskriver det pågældende forløb og processerne heri.